Vasatidens Sverige 1521-1611

Tiden mellan Gustav Vasas maktövertagande 1521 fram till 1611 då Gustav II Adolf besteg tronen brukar inom svensk historieskrivning kallas för Vasatiden, eller för den äldre Vasatiden. Epokindelningen varierar beroende på om den efterföljande stormaktstidens båda Vasaregenter, Gustav II Adolf (kung 1611-1632) och drottning Kristina (drottning 1632-1654), räknas med eller inte. På SO-rummet har vi valt att bara inkludera Gustav Vasas och hans söners regeringsperioder i Vasatiden som därefter följs av stormaktstiden(1611-1718).

Mannen i skogen är från 1500 talet jag möter honom regelbundet på mina promenader i nutidens Nybro.

Aron?

Det hela startade för några år sedan var på promenad med min älskade hund Nalle en stor kille av rasen Lanser. Vi promenerade i nutidens Nybro i skogen där vi brukade vara Nalle och jag. Det var vår konstigt det blev kallare snö och inte som det brukade vara. Plötsligt gick det en främling vid vår sida han bar annorlunda kläder och en hare på ryggen. Hej sade han Jag heter Aron så konstiga ni ser ut? Inte då svarade jag DU ser konstig ut han inte mera plötsligt var vi i nutid igen.

Aron är en reslig blond viking med blå ögon denna dag när vi träffas är han upprymd Sverige har en ny konung Gustav af Wasa ätten. Aron är glad han har druckit mjöd liknande öl i min tid. Aron är gift har två barn och bor utmed svart ån (Bolanders bäck) i vår tid. Vid denna träffen är det sommar i Arons rike han är lycklig livet är gynnsamt.

Möter Aron det är vinter i Arons rike han är bekymrad vintern är hård, mat har vi säger han men det är värre med veden vi får spara till maten och frysa om dagarna han är mycket bekymrad. Aron försvinner in i sitt rike och jag promenerar vidare i mitt rike.

Nu 2017 nytt år för mig, i Arons rike är det uppståndelse jag ser min Aron föras till stupstocken? Han fråga vad har hänt? Svaret jag stal ved i kyrkan vi frös hemma jag dömdes till döden. Bilan viner Arons huvud skiljs från kroppen jag bad till Aron jag går till min kyrka i nutid och ber för dig. Det blir svart det är som om man avrättat mig, Aron där du är jag har varit i min kyrka och bet en bön för dig vila i frid min Gud övervakar dig.

2017 01 17

Har mött Aron efter hans plötsliga avrättning han berättar att när han vandrar på jorden ibland så ser han att hans familj har det bra, Aron hälsar på i mitt rike och ser att även jag har det bra fast han förstår inte stressen och avundsamheten i mitt rike. Aron är förlåten i himmel riket änglar och följeslagare hjälper Aron till rätta i hans eviga liv.

2017 01 31

Träffar Aron denna dagen. Vilar hemma då hälsar Aron på. Du är sällan ute på promenad numera säger han till mig. Du ska veta att så länge ditt hjärta är öppet för mig så kommer jag att hälsa på dig. Tack säger jag du är min broder flera hundra år äldre än mig men jag beundrar dig. Han berättar att han hamnade på en provplats? efter att han blivit avrättad, hans gärning dömdes som en god gärning så han fick möjligheten att besöka sin jord min moder som han säger. Jag svarar du är välkommen Aron. Katten Atlaz hoppar upp i sängen och stör oss, Aron lämnar mig.

2017 02 28

Du ser trött ut säger Aron när jag träffar honom i mitt rike. Ja säger jag har djävulsk huvudverk idag så jag gick ut för att få lite frisk luft. Frisk luft frågar Aron inte här du ska få frisk luft av mig. Aron gör en gest med handen och jag känner en doft som liknar doften från mitt tidiga 60 tal. Fantastiskt min huvudverk försvinner med Aron. En tanke, en tanke i nuet vad gör vi med moder jord?

2017 08 01

Har mött eller upplevt kontakt med min till åldern kommen Aron mannen från 1500 talet. Har jag en feberhet hjärna eller fantiserar jag. Faktum är det att jag tror på detta med Aron hans plötsliga död hans sätt att leva j Aron är en broder i mitt hjärta. Han berättar om sitt nya liv i himmelen på en så kallad prov plats?? Vad är detta en prov plats ovan skyarna. Tack Aron älskade broder.

2017 08 28

Hej sa Aron en dag när jag var hemma och jobbade i datorn mitt svar hej. Aron frågade vill du se himlarna ? Himlarna sa jag ja ? det är 7 stycken svarade Aron. Ok ja hur gör vi ? Ta min hand jag blir din ledsagare. Tog Arons hand vi gick in i en tunnel sedan blev allting nytt för mig jag kände en lycka en säkerhet om ett liv efter det liv jag har idag. Träffade mina föräldrar syskon barn i en ny värld alla var lyckliga på ett vis som jag ej fattar. Aron sa jag detta skrämmer mig. Han svarade DU kommer att förstå sedan var han borta. Jag åter i dagens Nybro.

2018 05 02

Aron besöker mig ganska regelbundet han påminner mig om att jag lever ett för stressigt liv och att jag lever för långt från naturens gåvor. Naturens gåvor? frågar jag. Jo i naturens kunskap ska vi bli visa och fostras svarar Aron. Naturen är vår moder och Gud är vår väktare. Gör vi fel straffas vi hårt av naturen och Gud. Men säger Aron det finns hjälp bakom ditt stressiga liv känn dit liv i ditt hjärta och följ ditt inre. Aron tittar mot skyarna änglarna kallar på mig säger han sedan är han borta. Jag knäpper mina händer i en stilla bön.