Varför kallas Jesus Guds son?

Bibelns svar

Gud har inte en bokstavlig hustru som han har fått barn med. Men han har skapat allt liv. (Uppenbarelseboken 4:11) Därför kallas Adam, den första människa som Gud skapade, ”son till Gud”. (Lukas 3:38) Bibeln lär också att Gud skapade Jesus. Därför kallas även Jesus ”Guds Son”. (Johannes 1:49)

Gud skapade Jesus innan han skapade Adam. Aposteln Paulus sa om Jesus: ”Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde av all skapelse.” (Kolosserna 1:15) Jesus fanns till långt innan han föddes i ett stall i Betlehem. Bibeln säger faktiskt att hans ”ursprung är från forna tider, från en avlägsen forntids dagar”. (Mika 5:2) Som Guds förstfödde son var Jesus en andevarelse i himlen innan han föddes som människa på jorden. Jesus själv sa: ”Jag har kommit ner från himlen.” (Johannes 6:38; 8:23)

En särskilt nedbrytande åkomma är BRISTEN på SANN KÄRLEK till Gud och medmänniskor.

Människors synder får människors kärlek att KALLNA.

Den riktar uppmärksamheten FRÅN Gud och fäster den på människan själv istället.

Ingen riktig kärlek finns i människan då,  – utom egoismens kärlek.

Läs om slapp moral i Matteus 24.